De waarde van het opstellen van fiscale plannen en strategieën voor je bedrijf

Strategische plannen helpen je bedrijf richting te geven voor de komende drie tot vijf jaar. Dit type plan zal je bedrijf definiëren en omvat visie, missie, doelen en acties om de gestelde doelen te kunnen behalen. Heb je een klein bedrijf, of ben je net een bedrijf gestart, dan kun je voordeel hebben bij het maken van een strategisch plan. Heb je een helder idee waar je bedrijf naar toe gaat, dan kan je besluiten teams te werken aan projecten met de meeste impact. Een strategische planning bepaalt niet alleen waar je naartoe gaat, maar hiermee maak je ook een document voor personeel en belanghebbenden zodat zij up to date blijven. Laat een strategische planning opstellen door de administratiekantoor in Apeldoorn.

 

Wat houdt een strategische planning in?

Met een strategische planning geef je aan waar je met je bedrijf naartoe wilt en welke acties te ondernemen om de doelstelling te behalen. Heel typisch voor een strategische planning zijn onderwerpen zoals visie- en missie verklaring, doelstelling op lange en korte termijn en een actieplan met alle stappen om de goede richting met je bedrijf op te gaan. Met een goede strategische planning kun je je bedrijf focus en duidelijkheid geven. Duidelijkheid is niet altijd vanzelfsprekend bij bedrijven. Volgens een onderzoek zegt maar 16% van kenniswerkers dat hun bedrijf goed scoort in het communiceren en bepalen van de bedrijfsdoelstellingen. Investeer in een strategische planning en je kunt met een drie- tot vijf jaren visie de toekomst van je bedrijf uitstippelen. De strategie zal dienen als basis voor jaarlijkse en driemaandelijkse bedrijfsdoelen.

 

Een strategie plan versus een bedrijfsplan

Het opstellen van een bedrijfsplan is nodig als je een onderneming begint of je je bedrijfsstrategie radicaal wijzigt. Zo’n plan kan je helpen om de strategie te documenteren als je begint, zodat elk personeelslid op dezelfde lijn zit wat betreft kern bedrijfsdoelstellingen- en profielen. Bestaat je bedrijf al een tijdje, dan kun je een strategisch plan opstellen in plaats van een bedrijfsplan. Werk je bij een relatief jong bedrijf ook dan kan je met een strategisch plan voortbouwen op het bedrijfsplan om je bedrijf een juiste richting te geven. Tijdens processen van strategische planning kun je fundamentele bedrijfselementen als een uitgangspunt nemen om strategieën voor de komende jaren vast te leggen. Denk aan zo’n drie tot vijf jaar.

Aanbevolen artikelen